Visie

  • Succesvolle bedrijven anticiperen op een snel veranderende markt door continu te onderzoeken hoe ze waarde kunnen blijven toevoegen

  • Leiderschap zorgt voor betrokken en gemotiveerde medewerkers met een duidelijke focus

  • Optimale samenwerking en co-creatie binnen de keten zijn voor deze bedrijven vanzelfsprekend

  • De (innovatie) focus van deze bedrijven is meer gericht op wat het product voor de klant toevoegt, in plaats van enkel op de functionele product eigenschappen