Blog

Wat is de kleur van uw klant?

Ondanks dat u misschien al 10 jaar zaken doet met een bedrijf, blijft het altijd mensenwerk. Je bouwt een relatie met mensen en niet met bedrijven. Een hele mooie manier om de relatie met uw klant te versterken en de samenwerking te bevorderen is te kijken naar de “kleur” van uw klant.

DISC model

Een veel gebruikt model hiervoor is het DISC-model. Met dit model is het mogelijk om karaktertrekken van mensen te kwalificeren. Hierbij gebruikt het twee schalen:

  • taakgericht – mensgericht én
  • indirect - direct

Vervolgens krijgt elk kwadrant een eigen kleur. Het model brengt niet alleen de eigen persoonlijkheidsstijlen in kaart, maar leert ook de stijlen van de klant te herkennen en hierop in te spelen.

Om de persoonlijkheidsstijl van uw klant te leren kennen, bent u nu aangewezen op uw eigen interpretatie.

Klantverwachtingen geven een duidelijke indicatie van de kleur van uw contactpersoon

Met onze methode, de Expectations Monitor, vraagt u per klant meerdere verwachtingen op. Uit onze ervaring is gebleken dat 60% van de verwachtingen bestaat uit rationele verwachtingen en 40% bestaat uit emotionele verwachtingen. De rationele verwachtingen zijn veelal de functionele behoeften van het bedrijf. De emotionele verwachtingen zijn de kleuring die de contactpersoon hier aan geeft.

Duurzame klantrelatie

Omdat de verwachtingen in te schalen zijn van taakgericht (rationele verwachtingen) tot mensgericht (emotionele verwachtingen), is het mogelijk om ze te combineren met de DISC-methode. Het is dus bijzonder interessant om ze te gebruiken bij de interpretatie van de stijlen van de contactpersoon.

Samen met de DISC methode versterkt u de juiste aanpak om te bouwen aan een duurzame relatie met de klant.

Share this post