Blog

Waarde creëren in de keten: de effecten van marktgerichtheid, duurzaamheid en innovatie

Ir. Kibbeling en prof. Dr. Van Weele (beiden van de TU Eindhoven) hebben onderzoek gedaan naar hoe ketenpartners inhoud kunnen geven aan het proces van waardecreatie. Volgens de onderzoekers is de kern van waardecreatie dat ondernemers elkaar begrijpen. Door kennis van markten en klantverwachtingen te delen, ontstaat er een betere samenwerking in de keten. Expectations helpt je graag de verwachtingen niet alleen in kaart te brengen, maar ook te realiseren.

Uit het onderzoek blijkt dat marktgerichtheid een belangrijke voorwaarden-scheppende variabele is voor klanttevredenheid én effectieve innovatie. Hierbij speelt vertrouwen in de relatie een grote rol. Wanneer dat vertrouwen er is ontstijgen de gesprekken het niveau van specificaties en prijs.

Wil je meer weten over het onderzoek? Lees dan de volgende publicaties:

Publicatie van Holland/Belgium Management Review

Het volledige rapport

Share this post