Blog

Expectations en zijn toepassingen

Op dit moment werkt Expectations al dan niet met Associate Partners aan verschillende klantcases. Deze klanten hebben ieder een ander doel en maken gebruik van Expectations om dit doel te bereiken. We leggen je graag een aantal toepassingsmogelijkheden van Expectations voor.

Verhogen omzet bij bestaande klanten

Regelmatig horen we: “Mijn A-klanten spreek ik ieder kwartaal, maar ik wil graag mijn relatie met onze B-klanten verbeteren.” Met Expectations versterk je de relatie met klanten. Klanten voelen zich namelijk gewaardeerd en betrokken. Er ontstaat een vorm van samenwerken gebaseerd op co-creatie en saamhorigheid.

Strategische samenwerking met toeleveranciers

Verwachtingen kun je opvragen bij klanten, medewerkers, stakeholders en toeleveranciers. In de high tech-industrie zien we dat bedrijven een strategische samenwerking met hun toeleveranciers willen hebben. Ook hier resulteert deze samenwerking in lagere cost of ownership. Expectations helpt deze samenwerking vorm te geven.

Verhogen NPS

Het voordeel van de NPS-score is dat het om één getal gaat. De weg om tot een goede score te komen, is echter niet zo duidelijk. Met andere woorden: hoe betrekken we de interne organisatie om de score positief te beïnvloeden? Met Expectations verbinden we de buitenwereld (klant) aan de binnenwereld (interne organisatie). Juist deze verbinding motiveert medewerkers: ze zien direct het positieve effect van hun handelen.

Input voor Customer Journey

Veel bedrijven voeren intern de Customer Journey uit. Hiermee brengen ze alle contactmomenten met de klant in kaart. In de B2C worden consumenten hiervoor geënquêteerd. De B2B is hiervoor minder geschikt. Hier gebeurt dit door zelf voor de klant te denken en de contactmomenten in te schatten. Met Expectations los je dit op. Je krijgt echte feedback, letterlijk vanuit klantperspectief.

Persoonlijke Ontwikkeling

De diensten van accountants staan onder druk. Er ontstaat een verschuiving naar het leveren van adviesdiensten. Maar is iedere medewerker in staat om deze relatie met de klant te ontwikkelen? In deze gevallen stuurt de HR-afdeling het gebruik van Expectations aan. Door één keer per maand de verwachtingen van klanten op te vragen en te bespreken, ontwikkel je deze competenties.

Heb jij ook een vraagstuk waar Expectations misschien bij kan helpen? Vraag ons vrijblijvend om advies!

Share this post