Onderhoud - Ketensamenwerking - Wendbaarheid. Lees hier hoe organisaties met hulp van Expectations voortgang boeken:

Nieuw verdienmodel: Onderhoud

Uitdagingen

OEM-ers en installatiebedrijven ontwikkelen onderhouds- en prestatiecontracten om méérwaarde voor hun klanten te creëren. Immers, op die manier snijdt het mes aan twee kanten: klanten willen ontzorgt worden en betalen liever een vast bedrag per maand, terwijl aanbieders de extra klantenbinding waarderen. Een veel gehoorde uitdaging hierbij is om de juiste invulling te geven aan de beloofde prestatie.

Met Expectations

Een aantal bedrijven in deze sectoren heeft met behulp van Expectations verwachtingen van hun klanten in kaart gebracht. Wat bleek? Veel verwachtingen van klanten gaan over:

  • Communiceren over status en opvolging.
  • Ontzorgen. Geen/minimaal omkijken naar hebben.
  • Meedenken en adviseren over nieuwe innovaties.

Met behulp van Expectations zijn deze bedrijven met deze klanten het gesprek aan gegaan. De verwachtingen bleken voor een belangrijk deel te liggen in de relationele sfeer, terwijl de bedrijven veel bleven acteren op de technische en functionele kant. Door medewerkers bij deze verwachtingen te betrekken was het mogelijk om hier de juiste invulling aan te geven.

Bij het aanbieden van onderhoudsdiensten spelen relationele aspecten een grote rol. Dit zijn bij uitstek mogelijkheden om je te onderscheiden van de concurrentie! Een klant ontzorgen betekent niet alleen “goed onderhoud” bieden. De klant wil er géén zorgen over en géén omkijken naar hebben. Het is dus van strategisch belang om hier de juiste invulling aan te geven. 

 

Ketensamenwerking

Uitdagingen

Om supply chains optimaal te laten werken speelt de samenwerking in de keten een steeds grotere rol. Bedrijven hebben niet meer alleen alle kennis in huis, ze willen en kunnen ook gebruik maken van de kennis van toeleveranciers en klanten. Deze nieuwe samenwerkingsvorm leidt tot betere innovaties, lagere kosten en niet te vergeten grotere flow.

Met Expectations

Een organisatie in de industrie gebruikte Expectations om de verwachtingen van haar toeleveranciers in kaart te brengen. Het bleek dat méér dan 50% van de verwachtingen gingen over de relatie. Deze toeleveranciers hadden prima ideeën om de samenwerking verder te verdiepen en meer inhoud te geven.

Dit bedrijf gaat met het gebruik van Expectations een juiste invulling geven aan de gevraagde competenties en organisatiestructuur. Hiermee denken ze te komen tot lagere total cost of ownership waardoor ze steviger staan in de strijd met concurrenten. Op deze manier ontstaat er een win-win effect.

 

Wendbaarheid: medewerkers die mee bewegen

Uitdagingen

In veel sectoren ziet het management nieuwe kansen en mogelijkheden op de markt. Bijvoorbeeld door het verkopen van meer advies (bij het product). Regelmatig is het voor medewerkers lastig om deze beweging te volgen, omdat er andere competenties gevraagd worden. Dit leidt tot onzekerheid en weerstand. 

Met Expectations

Gebruik van Expectations maakt (veranderde) verwachtingen van klanten intern bespreekbaar. Verwachtingen van klanten gaan over wat de klant in de toekomst gerealiseerd wil zien. Dit betekent dat medewerkers hier ook invulling aan kunnen geven. Bovendien worden de verwachtingen letterlijk door de klant uitgesproken. Het is dus vooral geen interpretatie van een accountmanager.

Op deze manier verandert de organisatie zelf van binnen uit. Verwachtingen kunnen richting geven aan de organisatie. Door samenwerking groeit de wil om ze waar te maken. Hierdoor wordt de klantgerichtheid van de organisatie verhoogd.